Trustee

President
Makoto Aihara
Immediate Past President
Tetsuya Yamamoto
Directors
 • Masaru Inatani
 • Toshihiro Inoue
 • Aiko Iwase
 • Kenji Kashiwagi
 • Yoshiaki Kiuchi
 • Toshiaki Kuboda
 • Nobuyuki Shoji
 • Kazuhisa Sugiyama
 • Yasuyuki Suzuki
 • Masaki Tanito
 • Toru Nakazawa
 • Tadashi Nakano
 • Makoto Nakamura
 • Takeo Fukuchi
 • Chota Matsumoto
Auditors
 • Yasuo Kurimoto
 • Takeshi Yoshitomi
Councilors
 • Makoto Aihara
 • Ryo Asaoka
 • Kyoko Ishida
 • Masaru Inatani
 • Kenji Inoue
 • Toshihiro Inoue
 • Aiko Iwase
 • Shinji Okubo
 • Yasumasa Otori
 • Kenji Kashiwagi
 • Kiyoshi Kano
 • Kazuhide Kawase
 • Yoshiaki Kiuchi
 • Toshiaki Kubota
 • Yasuo Kurimoto
 • Hiroshi Sakai
 • Akira Sawada
 • Daisuke Shiba
 • Nobuyuki Shoji
 • Kazuhisa Sugiyama
 • Yasuyuki Suzuki
 • Masaki Tanito
 • Hidenobu Tanihara
 • Shinki Chin
 • Goji Tomita
 • Atsuo Tomidokoro
 • Tomoko Naito
 • Toru Nakazawa
 • Tadashi Nakano
 • Makoto Nakamura
 • Kenji Nakamoto
 • Koji Nitta
 • Takeshi Hara
 • Masanori Hangai
 • Tomomi Higashide
 • Kazuyuki Hirooka
 • Takeo Fukuchi
 • Nobuo Fuse
 • Megumi Honjo
 • Chota Matsumoto
 • Katsuhiko Maruyama
 • Atsuya Miki
 • Koichi Mishima
 • Shirou Mizoue
 • Kazuhiko Mori
 • Yoshio Yamazaki
 • Takaaki Yamashita
 • Tetsuya Yamamoto
 • Kenya Yuki
 • Takeshi Yoshitomi
Honorary Member
 • Futaba Aizawa
 • Haruki Abe
 • Makoto Araie
 • Hajime Inomata
 • Yukitaka Uji
 • Shigekuni Okisaka
 • Satoshi Okinami
 • Yoshiaki Kitazawa
 • Tairo Kimura
 • Shinichiro Kuroda
 • Yasuaki Kuwayama
 • Takehisa Kondo
 • Atsushi Sawada
 • Shiroaki Shirato
 • Masahiro Takase
 • Akihiko Tahara
 • Etsuo Chihara
 • Katsuhiko Nanba
 • Akira Negi
 • Teruhiko Hamanaka
 • Ryusuke Futa
 • Yoshihito Honda
 • Kanjiro Masuda
 • Miyo Matsuymura
 • Hiromu Mishima
 • Noriko Yasuda
 • Keiji Yoshikawa
 • Nagahisa Yoshimura
ページTOP